loading...

وبلاگ نمایندگی نیک آباد

بازدید : 564
سه شنبه 29 ارديبهشت 1399 زمان : 23:24

به نام قدرت مطلق الله

خلاصه‌ای از سی دی استحکام پایه‌های علمی‌و مالی

به قلم همسفر نجمه (لژیون اول)

در استحکام پایه‌های علمی‌و مالی کنگره من چه کرده ام ؟

تک تک ما در سازندگی کنگره ۶۰ نقش داریم . این افرادی که بالای هزار نفر در کنگره کار می‌کنند، هیچ کدام حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌کنند، برای چه خدمات را انجام می‌دهند ، برای اینکه بگویند: یک روزی به ما کمک شد و ما به درمان رسیدیم حالا ما کمک می‌کنیم تا دیگران به درمان برسند.

ابتدا آقای مهندس در مورد استحکام پایه‌های علمی‌و مالی کنگره ۶۰ گفتند :‌تک تک ما در سازندگی کنگره ۶۰ نقش داریم . این افرادی که بالای هزار نفر در کنگره کار می‌کنند، هیچ کدام حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌کنند، برای چه خدمات را انجام می‌دهند ، برای اینکه بگویند: یک روزی به ما کمک شد و ما به درمان رسیدیم حالا ما کمک می‌کنیم تا دیگران به درمان برسند.

دقیقا پیام اینکه دیگران کاشتند و ما خوردیم ما می‌کاریم، دیگران بخورند، بنا بر این همه باید به این سیستم کمک کنیم، حالا یا با درم یا با کرم یا باقلم ،یا با خدمت در هر قسمتی که وجود دارد.

کنگره همین جوری آغاز نشد، قبل از آن کتابش نوشته شد، در کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر آمده که اعتیاد کاملا قابل درمان است . مرحله بعدی که هنوز کنگره شروع به کار نکرده بود و هسته اولیه به وجود نیامده بود ، اولین مقاله علمی‌، دید گاه نسبت به مواد مخدر تحت عنوان صورت مسئله اعتیاد دراولین کنگره سراسری سیستان و بلوچستان رشته دانشگاه پزشکی تحت عنوان اعتیاد ودرمان آن جا مقاله ارائه و پذیرفته شد وبرای سخنرانی به آن جا رفتم . بعد وادی‌ها نوشته شد تا وادی ششم وقوانین داخلی مطرح شد یعنی سیستم اتوماتیک چه کار باید بکند وچکار نباید بکند . کتاب ۶۰درجه زیر صفر زمانی نوشته شد که هنوز کنگره ۶۰ تشکیل نشده بود ، تمام مسائل که باید کنگره ۶۰ اجرا کند و پیش بینی کرده که چه کار باید بکند و چه کار نباید بکند، همه رادر کتاب ۶۰ درجه زیر صفر شما می‌توانید ، بخوانید، پس از نظر علمی‌پایه‌ها بسیار مستحکم شد. از جهت دیگری قبل از اینکه کنگره را طراحی کنم ، به گروه‌های دیگری که فقط یک گروه بود گروه خود درمانی یا خود یاری یا مردمی‌بود ، رفتم از آن جا خیلی چیز‌ها یاد گرفتم ، آن‌هایی که خوب بود استفاده کردم ، آن‌هایی که بد بود، استفاده نکردم .

یک چیزی که آن جا یاد گرفتم یک تفکری بود یا یک نهضتی بود ، که ضد پزشک بود . در آن زمان تحت تأثیر آن‌ها نوشتم که نه هیچ روان پزشک وپزشکی را قبول نداریم ،چون نتوانستند هیچ کمکی به ما بکنند. این تفکر واندیشه ، در کنگره ۶۰ چهار ، ‌پنج سالی بودو بچه‌ها که مشارکت می‌کردند انتقاد می‌کردند و کلا نهضت ضد پزشک بود ، که من آمدم و گفتم ما داریم راه وحرکت اشتباهی را انجام می‌دهیم .ما اگر بخواهیم پایه‌های علمی‌را مستحکم کنیم، شدیدا به پزشکان و اساتید دانشگاه و به علم آن‌ها نیاز داریم، ممکن است که ما تجربه در اعتیاد داشته باشیم‌ ولی منکرعلم هم نمی‌توانیم بشویم. من گفتم کسی حق ندارد ، این گونه فکر کند .ما باید به تمام سیستم پزشکی و علمی‌دست بدهیم و باید کمک همدیگر باشیم ،چون ما باید به جای اینکه دشمن تراشی کنیم ، باید دوست پیداکنیم . بار‌ها گفته ام که انسان‌هایی فکور و فهمیده و آگاه هستند که دشمنان را تبدیل به دوست می‌کنند. انسان‌هایی که دوست را تبدیل به دشمن می‌کنند ، انسان‌های جاهلی هستند .

این تفکر واندیشه برداشته شد ، وقتی که برداشته شد، ما موفقیت‌های زیادی بدست آوردیم .دانشجو‌ها برای تحقیق آمدند، اساتید دانشگاه برای سخنرانی آمدند و بعد روش درمان واطلاعات ما را دیدند ، در کار‌هایشان دخالت دادند و کار تا آن جا پیش رفت که مرکز ملی مطالعات علمی‌اعتیاد به من گفت تو بیا چون تجربه زیادی در تریاک داری روی شربت تریاک کار کن که نتایج بسیار درخشانی داشت .این در پرتو این دوستی وارتباطات بود . از همین جا مقاله نویسی و ارتباط با کشور‌های پیشرفته وکشور‌های اروپایی ، کشور امریکا از نظر مقاله از نظر اطلاعات به طوری که تمام مقالات ما و کتاب‌ها به زبان انگلیسی در سایت‌های بزرگ اروپایی است .برای این که به طرف علمی‌کشیده شویم اسم شعبه را گذاشتیم شعبه آکادمی‌تا بدانیم که باید یک روز آکادمی‌بزرگی را به کمک شما و کمک پزشکان و متخصصان و دانشگاه‌ها به وجود بیاوریم.حتما این کار را خواهیم کرد به کمک پروردگار بزرگ ، پس از نظر علمی‌سعی کردیم حرکت کنیم. در حال حاضر روز به روز وضع برای درمان اعتیاد بازتر شده و کلینیک‌ها آمدند، سیستم پزشکی و همه‌ی آن حرکت‌ها انجام شد، تا به این نقطه رسیدیم. باز در جهت علمی‌سایت کنگره ۶۰ است که بین سه تا چهار هزار نفر در روز بازدید کننده دارد .در کنگره کسی می‌تواند راهنما شود که یکسال از رهاییش بگذرد وامتحان دهد، از نظر فنی و جهان بینی واز نظر رفتار وکردار واز همه جهت خوب باشد ، آن موقع اجازه دارد به دیگران راهنمایی بدهد . همین طوری نمی‌تواند، پس سیستم آموزشی گذاشته شد ، از نظرپایه علمی‌،باید حتما آزمون فنی و جهان بینی بدهند تازه می‌شوند کمک راهنما، و برای اینکه راهنما شوند و شال آبی بگیرند، باید سه تا از شاگرد‌ها به رهایی برسند ویک آغاز نامه بنویسند، پس از نظر علمی‌و آموزشی ، تمام با دقت همه کمک کردند.

در مورد پایه‌های مالی کنگره از روز اول یک چیز مد نظرم بود وآن این بود که باید روی پای خودمان بایستیم وبه هیچ کس نیاز‌ی نداشته باشیم وکمک هیچ کس را نپذیرفتیم. در کنگره ، کمک گرفتن غیر از اعضای کنگره ممنوع بود. خیلی از سازمان‌های داخلی می‌خواستند کمک کنند ، من موافقت نکردم. تازمانی که انتظار کمک از دیگران داشته باشیم ، هیچ وقت به هیچ جا نمی‌رسیم. هر چه بخواهم بچه‌های کنگره ۶۰ می‌دهند ، با کمک‌های آن‌ها ساختمان ساختیم .پس روی پای خودمان ایستادیم و این قانون در مورد تک تک ما صادق است . هر کدام از ما باید پایه‌های مالی خود را مستحکم کند از راه درست وصراط مستقیم. اگر به خودمان متکی باشیم، در ما انرژی و نیرو‌هایی است که مثل آتشفشان در ما ذخیره شده وفقط باید بخواهیم و در جهتش حرکت کنیم ، در این مدت یکبار نشد که کنگره بی پول باشد ، یکبار نشد جنس قرضی ویا قسطی ویا نسیه بخریم ، همه در این قضیه کمک کردیم وپایه‌های مالی کنگره را محکم کردیم.

نگارش و تایپ: همسفر نجمه

سوالات ثبت نام کارگزاری بانک سپه + پاسخنامه جدید pdf
بازدید : 400
شنبه 26 ارديبهشت 1399 زمان : 19:22

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه برداشتی از سی دی صوت

به قلم کمک راهنمای محترم حسن رضوانی

نور ،صوت و حس یک مثلثی است که اضلاع آن مکمل یکدیگر هستند. چون هر کدام به تنهای کاربردی ندارند . خداوند، نور آسمان و زمین است ، در قرآن بیان شده است :نور یعنی پاکی و روشنی؛ یا در کتاب شریف در مورد علم مطلق بیان شده است که ،صور پنهان انسان را از نار خلق کردیم( نار یعنی آتش ).

اقای امین در سی دی‌های قبل توضیح داده است، که صور پنهان انسان از نار خلق شده همانطور که می‌دانیم آتش همراه با دود و آلودگی می‌باشد و هر انسانی بر اساس سعی و تلاشی که می‌کند البته در جهت صراط مستقیم می‌تواند کم کم آلودگی که همان ضد ارزشها و مصرف مواد مخدر است را کم کرده و به روشنایی و انوار الهی نزدیک شود.

موضوع دوم صوت است. تمامی‌صداها را صوت می‌گویند. مثل صدای موسیقی،صدای انسانها، صدای پرندگان، صدای باد و یا صدای روح القدس و اصوات الهی. برای مثال صوت آقای مهندس و یا صوت و کلام راهنمایان در کنگره ۶۰ صوتی است که انسان را به امیدواری و حرکت ترغیب می‌کند و صوت‌های دیگر و یا آهنگی که انسان را به طرف ترس و ناامیدی سوق می‌دهد.

موضوع بعد حس است. انسان دارای ۵ حس ظاهر و ۵ حس باطن و یک حس مشترک یا حس ششم است. حواس گیرنده و فرستنده هستند انواع امواج در هستی وجود دارد و امواجی که از جهان‌های دیگری هستند که البته کمی‌متفاوت است و انسانهای می‌توانند این امواج را حس کنند که گیرنده آنها متفاوت باشد و این موضوع بستگی به حس ما دارد . اگر انسان از اصوات منفی تغذیه کند مثل صوت بعضی از افراد که غیبت می‌کنند و یا افرادی که انسانها را از مسیر صراط مستقیم دور می‌نمایند و یا صوتی که باعث بشود دیگران مواد مخدر ، الکل و سیگار مصرف کنند و یا صوتی که باعث اندوه و عذاب بشود . اصوات منفی باعث می‌شود حس آلوده شود وقتی حس که یک گیرنده هست آلوده شود قطعا آلودگی را جذب می‌کند .

ولی اصوات کنگره ۶۰ باعث می‌شود انسان به انوار الهی نزدیک شده و به صلح و آرامش برسد.

صوتی که توام با حس کینه ، نفرت، ناامیدی ،ترس و....... باشد باعث ویرانی انسانها خواهد شد و به سیستم شبه افیونی جسم آسیب خواهد زد و در آینده انسان به بیماریهای گوناگون دچار خواهد شد. صوت هر انسانی نشان دهنده حس او می‌باشد.

صوت منفی مساوی حس منفی و حس منفی مساوی صوت منفی می‌باشد. صوتی که خالی از عشق و محبت باشد ویران کننده است. اگر انسان به طرف صراط مستقیم حرکت کند خداوند ولی آن خواهد شد. مشکلات همیشه وجود داشته و خواهد داشت. انسان باید با امید به خداوند و شجاعت حرکت کند تا مشکلاتش بر طرف شود. خداوند قول داده است که من کمک می‌کنم و ولی کسانی هستم که در جهت مثبت حرکت می‌کنند.

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

در پایان هفته راهنما را به جناب آقای مهندس دژاکام و تمامی‌راهنمایان قسمت مسافر و همسفر تبریک و شاد باش عرض میکنم بخصوص راهنمایان نمایندگی نیک آباد بهترین‌ها را برای ایشان آرزومندم

تا زمانی دیگر بدرود

رها یافتگان کنگره 60
بازدید : 729
يکشنبه 13 ارديبهشت 1399 زمان : 18:23

بسم الله الرحمن الرحیم

برداشتی از سی دی کج فهمی

به قلم کمک راهنمای محترم، آقای حسن رضوانی

ابتدا باید دانست که معلم ما در گذشته چه کسی بوده که نتیجه آن باعث تخریب خودمان و جهان هستی شده است انسان باید توجه داشته باشد در چه بستری قرار می‌گیرد و به نوع آموزشی که می‌گیرد آگاه باشد که آیا نتیجه آن ویرانی و یا سازندگی است؟ چون بعضی از آموزش ها در ذهن انسان حک می‌شود و پاک کردن آن کاری بسیار دشوار است مثل بعضی از خرافات که باعث کج فهمی‌انسان می‌شود.

علت کج فهمی‌نبود آموزش صحیح است. در سیستم هستی هر موجودی یک ماموریت و وظیفه‌‌‌ای دارد. وظیفه خداوند خلق کردن تمام هستی و نیستی است که

هر چیزی را با دقت و در سر جای خودش خلق کرده است اما ما به دلیل آموزش غلط آن‌ها را جابجا کرده ایم و نتیجه آن تخریب و ویرانی شده است مثل مصرف مواد مخدر و ....

ابتدایی ترین موضوع این است که انسان قوانین بازی را بلد باشد یکی از مولفه‌های سیستم هستی، نیروی اضداد و شیطان است که آن نیرو بعنوان مکمل عمل می‌کند و ما همیشه آن را مورد لعنت قرار می‌دهیم. نیروی منفی باعث حرکت می‌شود و در بیشتر مواقع انسان را از سکون خارج می‌کند. کج فهمیِ دیگر این است که می‌خواهیم مشکلات را خداوند برای ما حل کند به عنوان مثال ورزش نمی‌کنیم، پرخوری می‌کنیم، کم می‌خوابیم، سیگار و مواد مخدر هم استفاده می‌کنیم بعد از خداوند طلب سلامتی می‌کنیم مثل اینکه بجای آب پای درخت، نفت بریزیم و بعد از خداوند بخواهیم آن درخت میوه خوبی به ما بدهد و اگر آن درخت خشک شد بگوئیم پس خدایی وجود ندارد.

قوانین هستی می‌گوید: با گریه و زاری و التماس به خداوند و امامان، مشکل حل نخواهد شد. من نمی‌توانم مشکلی را که سال‌ها بر اساس سلب مسئولیت بوجود آورده ام با یک نذری کوچک آن حل نمایم اگر شب تا صبح دعا کنیم ولی حرکتی را انجام ندهیم مشکل حل نخواهد شد. قوانین خداوند بصورت اتوماتیک و خودکار کار خودش را انجام می‌دهد اگر پرخوری کنیم بیمار خواهیم شد. هر کجا از قوانین بازی عدول کنیم جریمه خواهیم شد اگر توسط کرونا و یا چیزهای دیگری جریمه می‌شویم، خداوند قصد آزار و اذیت انسان‌ها را ندارد، می‌خواهد درست زندگی کردن را یاد بگیریم و از کج فهمی‌خارج شویم.

قوانین الهی می‌گوید اگر ۱۰ سال دچار اعتیاد بوده اید درمان آن ۲۰ روزه امکانپذیر نیست و این نوعی کج فهمی‌است. اگر به عنوان مسافر در کنگره برای درمان تلاش می‌کنیم باید سر وقت ot مصرف کنیم، سی دی بنویسیم، قبل از شروع جلسه حاضر باشیم، حرمت‌ها را مو به مو رعایت کنیم و صحبت‌های راهنما را کاملا کاربردی کنیم تا از کج فهمی‌فاصله بگیریم.

موضوع بعدی این است که انسان همیشه در کارهایی که ناموفق می‌شود به دنبال مقصر می‌گردد که اعتیاد یکی از آنها هست. افرادی که غیبت، تجسس، کینه، نفرت، قهر، گران فروشی، احتکار و یا به دنبال کارهایی هستند که به جامعه و افراد تخریب وارد می‌کند، دچار کج فهمی‌هستند ولی افرادی که باعث آرامش و آسایش هستی و انسان ها هستند و تخریب انجام نمی‌دهند و همیشه بار مسولیت کارشان را قبول می‌کنند و باعث سازندگی می‌شوند و درونشان سر شار از محبت و عشق به مخلوقات و انسان‌ها است، از کج فهمی‌خارج شده اند. کالا باید با ارزش باشد تا به درد تجارت بخورد اگر بخواهیم کالا ارزشمند بشود ابتدا باید تزکیه و پالایش را از خودمان شروع کنیم ( کالا همان تفکر و عملکرد انسان است).

در آخر هفته راهنما و روز معلم را بر تمامی‌راهنمایان و معلمان عزیز تبریک عرض می‌کنم.

تا زمانی دیگر، خدانگهدار

مشارکت مکتوب در باب وادی نهم و تأثیر آن روی من
بازدید : 963
يکشنبه 13 ارديبهشت 1399 زمان : 18:23

به نام آفریننده هستی بخش

برداشت از سی دی کج (آقای امین دژاکام)

به قلم همسفر نجمه (لژیون اول)

آقای امین در سی دی کج به وادی هفتم اشاره کردند که می‌گوید : رمز و راز حقیقت در دو چیز است : یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می‌شود .وادی‌هایی که ما در کنگره یاد می‌گیریم در واقع قوانینی هستند که به واسطه فرا گرفتن آن‌ها شرایطی برای انسان فراهم می‌شود ،که بتواند از عمق ظلمات خارج شود.

اگر هر کدام از این قوانین را انسان یاد نگیرد، خارج شدن و تغییر پیدا کردن و تبدیل شدن به یک موجود دیگر، عملا غیر ممکن می‌شود، مثل وادی سوم، خیلی وقت‌ها با مشکلات زیادی همراه است .

علم جدا از حقیقت نیست و علم آن قوانین تغییر و تبدیل وترخیص است که در کل هستی جاری است. بنابراین می‌توان این برداشت را کرد که اگر انسان بخواهد تغییر کند، باید علم را یاد بگیرد و برای اینکه علم را یاد بگیرد، بایستی حقیقت یک موضوع را درک کند. اگر انسان خیلی معلومات ودانش زیاد داشته باشد ولی از مسیر زندگی خارج وکج شود، با وجود استعداد‌های زیاد و توانایی‌های زیاد قدرت خیلی کمی‌دارد ،پس اگر انسان بخواهد علم را یاد بگیرد و یا حقیقت یک موضوع را درک کند ،حتما بایستی در مسیر راستی و درستی قدم بردارد.

وقتی که انسان علم را یاد گرفت ،وارد مرحله دوم می‌شود وآن رشک و رقابتی است که می‌تواند بین انسان‌ها به وجود بیاید و مسائل را خراب کند.اگر انسان از این دو مرحله عبور کند ، به خیلی از موضوعات وحقایق می‌تواند پی ببرد .

به عنوان مثال در کنگره یا معلم هستیم و آموزش می‌دهیم یا شاگردی می‌کنیم و آموزش می‌بینیم.

جایگاه شاگردی یک سری چیزها را می‌طلبد و جایگاه استادی هم یک سری چیز‌ها را می‌طلبد، هر کدام را بایستی بشناسیم. اگر فرد در جایگاه استادی هست، علاوه بر اینکه به مطالبی که آموزش می‌دهد دقت می‌کند ، هیچ وقت فکرنمی‌کند که به واسطه درسی که به شاگردانش انتقال می‌دهد، می‌تواند در همه مسائل آنها وارد شود. اگر استاد یک جای مطلبی را اشتباه کرد، بایستی آن را اصلاح کند و این احساس اصلاح کردن هیچ وقت نباید از او دور شود و خودش را دانای مطلق بداند .معلم کسی است که چیزی را که می‌داند بتواند خوب انتقال دهد .اگر فرد در جایگاه شاگرد است باید خوبی‌های معلمش را از یاد نبرد، چون ناسپاسی باعث می‌شود که انسان از آموزش‌ها محروم شود ‌.پس اگر در جایگاه شاگرد هستیم باید تعادل را حفظ کنیم تا شرایط برای رشد ما فراهم شود.

زمانی که در کنگره رشد کردم و جایگاهم بالاتر رفت ، اگر منیت به سراغم آمد، آن را تشخیص دهم ودرمان و حلش کنم، پس انسان برای اینکه حقیقت یک موضوع را بفهمد، باید بداند که در چه جایگاهی است و حواسش باشد که آن شرایط را از دست ندهد .اگر انسان در مسیر راستی و درستی نباشد، قدرت فهم مطالب را پیدا نمی‌کند .در کنگره رمز قضیه همان متد دی اس تی است و راز آن همان بیماری‌هایی است که در متد دی اس تی حل می‌شود و به درمان می‌رسد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که ما زمانی در زندگی موفق هستیم، که قدم در راه صراط مستقیم بگذاریم .در واقع می‌توان گفت ،کنگره همان صراط مستقیم است ، چون آموزش‌های کنگره بر مبنای راستی و درستی است و ما را به سمت ارزش‌ها می‌برد .از زمانی که به کنگره آمدم ودر مسیر درست قدم برداشتم، مطالب را با قدرت بیشتری می‌فهمم و توانسته ام بسیاری از تاریکی‌های درونم را کنار بگذارم و می‌توانم بگویم به حقیقت که همان آرامش و محبت هست رسیدم .

برداشتی از سی دی کج فهمی

تعداد صفحات : 4

آمار سایت
 • کل مطالب : 48
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 106
 • بازدید کننده امروز : 103
 • باردید دیروز : 54
 • بازدید کننده دیروز : 51
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 372
 • بازدید ماه : 1197
 • بازدید سال : 13385
 • بازدید کلی : 33033
 • کدهای اختصاصی